การซื้อ Optical Barrier (OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศ ๕ เมษายน ๒๕๖๕แชร์

Comments are closed.