🛣 นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา พร้อมลงพื้นที่บริเวณก่อสร้างปากอุโมงค์ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง 🔖

🛣 นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา พร้อมลงพื้นที่บริเวณก่อสร้างปากอุโมงค์ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง 🔖

🗓 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจราจร การขยายเส้นทางรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดภูเก็ต และพังงา รวมทั้งได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต 🛣️

📍 โดยคณะของนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด เพื่อรับฟังภาพรวมการพัฒนาโครงข่ายพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง โดยมีนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานความเป็นมา และรายละเอียดของโครงการฯ

🚩 ในการนี้ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการ นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับด้วย ⛳

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.