🛣 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมงานแถลงข่าว ผลงาน 99 วัน 9 เรื่องเด่นฯ กระทรวงคมนาคม ✨

🛣 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมงานแถลงข่าว ผลงาน 99 วัน 9 เรื่องเด่นฯ กระทรวงคมนาคม 🌟

📅 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว ผลงาน 99 วัน 9 เรื่องเด่น ขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ตามนโยบาย Quick Win ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 2 อาคารราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม 🏢

⭐ โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นผู้แถลง

📍 ในการนี้ โครงการทางพิเศษสายกระทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการสนับสนุนหนึ่งใน 9 โครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ที่นำเสนอในวันนี้ด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.