ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

24/07/2023

จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 11 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Post Views: 87
18/07/2023

จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน 5 ชุด

ประกาศวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Post Views: 46
14/07/2023

จ้างติดตั้งระบบทางม้าลายอัจฉริยะในทางข้ามบริเวณทางลงด่านสุขุมวิท ทางด่วนเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Post Views: 43
11/07/2023

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรบนทางพิเศษแบบทันกาล (Real Time Traffic Simulation Development on Expressway)

ประกาศวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ Post Views: 47
23/06/2023

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ (EXAT Cloud Infrastructure Strategy Roadmap)

ประกาศวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ Post Views: 47
24/05/2023

การซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน ๔๐ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ Post Views: 62
23/05/2023

ยกเลิกประกาศ การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๓๒ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เลขที่กจด.ปซ. ๑๙/๒๕๖๖ Post Views: 33
15/05/2023

การจ้างที่ปรึกษางานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมารฐาน ISO/IEC 27001 : 2013

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ Post Views: 51
09/05/2023

การจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ Post Views: 73
10/04/2023

จ้างจัดหาเครื่องแบบผู้ปฏิบัตงานที่มีสิทธิได้รับเครื่องแบบตำแหน่งพนักงานจัดการจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ Post Views: 48