มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR

22 มกราคม, 2021

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วง ท่าเรือ – ดาวคะนอง

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2564 – 27 มกราคม 2564 Post Views: 181
22 มกราคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรระดับดิน บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2564 – 27 มกราคม 2564 Post Views: 192
21 มกราคม, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 103 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2564 – 26 มกราคม 2564 Post Views: 146
21 มกราคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเชิงลาดสะพานพระราม ๙

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2564  – 26 มกราคม 2564 Post Views: 175
19 มกราคม, 2021

การจ้างงานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด:19 มกราคม 256 – 22 มกราคม 2564 Post Views: 280
19 มกราคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติของโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 Post Views: 164
19 มกราคม, 2021

การซื้อ ระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

Post Views: 164
18 มกราคม, 2021

การจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มกราคม 2564 – 21 มกราคม 2564 Post Views: 176
15 มกราคม, 2021

การจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2564 – 20 มกราคม 2564 Post Views: 278
14 มกราคม, 2021

การจ้างทำอินทธนูและเครื่องหมายชั้นเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานระดับ ๑-๖

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มกราคม 2564 – 19 มกราคม 2564 Post Views: 135
แชร์