🛣 กทพ. จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ 🏫 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิง จ.ตราด 💚

🛣 🌟กทพ. จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ  🏫 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิง จ.ตราด 💚

🏷️ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิง จ.ตราด

🌟 โดยมี พ.ต.ต.ปิยะนันท์ ฉัตรทอง ครูใหญ่ฯ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน บ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา โรงเลี้ยงไส้เดือน และผึ้ง ฯลฯ

🏫 จากนั้นพาเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาลด้วย  ทั้งนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้มาแล้วจำนวน 6 ครั้ง โดยครั้งล่าสุด เสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

💚 ในการนี้ กทพ.ร่วมสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติม และปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลที่ชำรุดทรุดโทรม มอบชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน และคุณครู เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.