🛣 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ✅

🛣 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ✅

🗓️ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมถึงพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” โดยมอบหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ทุนการศึกษา ตู้เย็น โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับ นางสาวปราณี เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรัก โรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.