🛣 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ✅

🛣 กทพ. เข้าร่วมโครงการกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ✅

🗓️ วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสีกัน เป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พันเอกพิเศษนายแพทย์ ยรรยง อิ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการกองแพทย์สำนักสนับสนุนหน่วยทหารพัฒนา เป็นผู้รับมอบ ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.