🤵🏻 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 🗾

🤵🏻 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 🗾

​🗓️ เมื่อวันที่ (2 ธันวาคม 2565) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และโครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง พร้อมตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ร่วมลงพื้นที่ฯ 🗾

🌟 ในการนี้ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ 💫

⏭️ โดยเวลา 🕚 11.00 น. ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานภูเก็ต 🤵🏻 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง และโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 🔅

▶️ ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมาตรวจพื้นที่โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งพบปะประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านคมนาคมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้ว่าการ กทพ. ได้กล่าวรายงาน และนำเสนอข้อมูลโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 2 ระยะ ผ่านวีดิทัศน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ 🛣️

⏯️ หลังจากนั้น คณะได้เดินทางมาดูพื้นที่ดินสไลด์ บริเวณถนนทางหลวง ทล. 4029 (โค้งแรงดัน) และเดินทางต่อไปยังพื้นที่ปากอุโมงค์ฝั่งกะทู้ของโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง โดย ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมรองผู้ว่าการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ และรายงานตำแหน่งของปากอุโมงค์ฝั่งกะทู้ พร้อมทั้งให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าปากอุโมงค์ของโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง 🌅

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.