25 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยาข้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564
11 พฤษภาคม, 2017
กทพ. จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร ส่งผลให้ไม่สามารถขายและเติมเงินบัตร Easy Pass ได้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ETC […]