18 มีนาคม, 2016
ประกาศการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยการเปิดโอกาสให้ […]