04/04/2023
กทพ. จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนและนำชมแนวสายทางโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร : MR 10)
🛣  กทพ. จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนและนำชมแนวสายทางโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (ช่วงจตุโ […]
10/01/2023
📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2📃 🛣 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) 🛣
📢 กทพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน 📃  ครั้งที่ 2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษสายฉลอง […]
22/07/2022
🛣 📢 กทพ. เร่งเดินหน้าโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 🌟
🛣 📢 กทพ. เร่งเดินหน้าโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร […]
18/03/2016
ประกาศการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี โดยการเปิดโอกาสให้ […]