🛣 กทพ. ร่วมกิจกรรม เปิดเรือน เยือน ส.อ.ท. ประจำปีการศึกษา 2565  ณ  🏫 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง 💚

🛣 🌟 กทพ. ร่วมกิจกรรม “เปิดเรือน เยือน ส.อ.ท.” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ  🏫 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง

🏷️ วันนี้ (7 มีนาคม 2566) เวลา 12.30 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดเรือน เยือน ส.อ.ท.” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

🏫 ในการนี้ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย นิทรรศการโครงงานคุณธรรม ผลงานนักเรียนและโรงเรียน ทักษะอาชีพ นิทรรศการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และการแสดงบนเวที

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.