การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๒ และด่านเก็บค่าผา่นทางพิเศษบางนา กม.๙-๓)

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.