การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรท้ศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๑๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.