การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๗๖,๔๐๐ เล่ม

เลขที่ กจด.ปจ.๕๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.