การจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

เลขที่ กจด.ปจ.๙๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๖ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๙ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.