การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ. ๑๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.