การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๔๒,๐๐๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๑๐๒/๒๕๖๕

Comments are closed.