การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๒๐+๐๐๐ – ๒๓+๕๐๐ ทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

เลขที่ กจด.ปจ.๑/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.