การซือตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๒๐ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๕๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.