การซื้อรถกระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๘/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


Comments are closed.