การซื้อรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเหล็ก เครนพร้อมชุดกระเช้าและสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


Comments are closed.