การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กันชนท้าย และกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๖๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕


Comments are closed.