การซื้อระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ภายในเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศภายในอาคาร จำนวน ๗๕ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๕๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.