การซื้อแอลกอฮอล์สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๑๐๑/๒๕๖๕

Comments are closed.