การซื้อ Antenna สำหรับ Portable ในช่องทาง จำนวน ๑๖ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๘๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.