กทพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

  ⭐️ กทพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 🛣

🌟 วันนี้ (10 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เข้าร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณหน้าหอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

🎯 สำหรับการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนโชติวัฒน์ ชุมชนกัลยาณมิตร และชุมชนสีน้ำเงิน 2 ซึ่ง กทพ. ได้มอบถังดับเพลิงชุมชนละ 10 ถัง รวมทั้งสิ้น 30 ถัง และมอบหน้ากากอนามัยชุมชนละ 100 ห่อ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ชุมชนละ 55 ขวด ชุดตรวจ ATK ชุมชนละ 50 ชิ้น โปสเตอร์เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง ชุมชนละ 15 แผ่น และเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการให้ความรู้และฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ชุมชนละ 50 แผ่น

✅ กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.