การซื้อสาย Fiber Optic ภายใน Interchange ด่านเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปซ.๓/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.