ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/02/2024
การซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ
ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 11
09/02/2024
การเช่าแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรองประแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางประจำด่านฯ สุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 10
08/02/2024
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๔,๘๐๐ รีม
ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 5
08/02/2024
จ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจรรงค์ (S1)
ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   Post Views: 7
07/02/2024
การซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ
ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 5
07/02/2024
จ้างทำกิจกรรมสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Tik Tok) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 3
07/02/2024
การซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ
ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   Post Views: 8
07/02/2024
การซื้อ Loop Single Channel จำนวน ๓๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 12
06/02/2024
การซื้อ IO Controller WAGO จำนวน ๖ ชุด
ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 10
06/02/2024
การซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ
ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 6