ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 13
10 มิถุนายน, 2022
การจ้างจัดทำกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ กทพ.ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของ กทพ.(Officail Page) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 27
10 มิถุนายน, 2022
การซื้อ I/O Controller Board ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ จำนวน ๓๐ บอร์ด
ประกาศวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 35
9 มิถุนายน, 2022
การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
ประกาศวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 29
9 มิถุนายน, 2022
การซื้อชุดลิ้นชักแฟ้มแขวนใช้กับตู้เก็บเอกสาร Mobile สำหรับชุดตู้เอกสารเหล็กเลื่อนเปิดตามแนวลึกแบบ ๒ ช่วง (๕ ตู้) และตู้เอกสารเหล็กเลื่อนเปิดตามแนวลึกแบบ ๓ ช่อง (๕ ตู้) จำนวน ๓๓๖ ชิ้น
ประกาศวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 20
9 มิถุนายน, 2022
การจ้างผลิต Video Clip เพื่อเชิญชวนและแนะนำช่องทางการลงทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass
ประกาศวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 19
8 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแซมรถเครน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ ตัน คันหมายเลขทะเบียน ๕๑-๑๕๗๑ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 19
1 มิถุนายน, 2022
การซื้อ Board Linear Table PLC จำนวน ๕๐ อัน
ประกาศวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ Post Views: 47
31 พฤษภาคม, 2022
การซื้อถุงมือยางไนโตรสีขาว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๑,๘๓๐ กล่อง
ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 36
31 พฤษภาคม, 2022
การจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 22
แชร์