ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤษภาคม, 2022
การจ้างทำอินทรธนูและเครื่องหมายชั้นเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด กจค.๒ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 33
23 พฤษภาคม, 2022
การจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางพิเศษ
ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 25
23 พฤษภาคม, 2022
การซื้อแอลกอฮอล์แบบน้ำ (๑ ถัง บรรจุ ๑๘ ลิตร) จำนวน ๑๘๕ ถัง
ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 41
20 พฤษภาคม, 2022
การจ้างที่ปรึกษางานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๓ (MR 10)
ประกาศวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 54
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน บริเวณ MLP-55-21 และ MLP-55-22 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 24
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการของ กทพ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 21
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างสำรวจความผูกพันและพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 28
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างซ่อมแซมตู้ Automatic Ticket Dispenser (ATD) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๕ ด่าน
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 32
18 พฤษภาคม, 2022
การซื้อผ้าต่วน จำนวน ๒ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 33
18 พฤษภาคม, 2022
การจ้างซ่อมแซมระบบ Video Wall สำหรับศูนย์ควบบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี และศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Post Views: 32
แชร์