ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิถุนายน, 2021
การซื้อผ้าต่วนสีขาว (๖๐ หลา/ม้วน) จำนวน ๑๐๐ ม้วน
วันที่ประกาศ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 136
30 มิถุนายน, 2021
การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
วันที่ประกาศ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 133
29 มิถุนายน, 2021
การจ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 128
25 มิถุนายน, 2021
การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 109
25 มิถุนายน, 2021
การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๔ รายการ
วันที่ประกาศ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 122
17 มิถุนายน, 2021
การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 154
14 มิถุนายน, 2021
การซื้อไม้กั้น ALB (SOBRR) จำนวน ๗๐ อัน
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564 Post Views: 178
14 มิถุนายน, 2021
การซื้อเครื่องปั้มน้ำ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ เครื่อง
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564 Post Views: 149
14 มิถุนายน, 2021
การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๗ รายการ
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564 Post Views: 132
14 มิถุนายน, 2021
การซื้อฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้ม ๘๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๑๘๐ เมตร
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564 Post Views: 118