17/12/2023
🚩 รองปลัดกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุแบบหล่อหัวเสาร่วงหล่นในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนพระราม 2 🚨
🚩 รองปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุแบบหล่อหัวเสาร่วงหล่น ในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณถน […]
04/08/2023
🚩 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 🌟
🚩 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” […]
29/07/2023
🚩 กทพ. จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้บนยอดเสา (Pylon) ของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ✨🌉
  ⭐️ 🚩กทพ. จัดพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้บนยอดเสา (Pylon) ของสะพานคู่ขนานสะพานพ […]
15/08/2016
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ) ตรวจเยี่ยมความพร้อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ก่อนเปิดทดลองวิ่งฟรี ๑๕-๑๗ สิงหาคมนี้ และก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ) ตรวจเยี่ยมความพร้อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเ […]