ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มิถุนายน, 2021

การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูง (High Speed Toll Collection System Testing Station) จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๕๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Vie […]
2 มิถุนายน, 2021

การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านรายการ Cat Radio TV 2021 (Season 2) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 02 มิถุนายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 10 มิถุนายน 2564 […]
17 พฤษภาคม, 2021

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน (รผผ.) จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา กจด.ปจ.๕๓/๒๕๖๔  วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564    […]
14 พฤษภาคม, 2021

การจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564 Po […]
14 พฤษภาคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทบริเวณเชิงสะพานพระราม ๗ ฝั่งธนบุรี โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564 Po […]
14 พฤษภาคม, 2021

การจ้างก่อร้างงานจ้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน บริเวณ MLP-๕๑-๖R ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๔  วันที่ประกาศ: 14 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564 P […]
30 เมษายน, 2021

การจ้างงานก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ กม.๓๐+๒๙๑ ถึง กม.๓๑+๑๒๔ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนองและทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: 30 เมษายน 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ :  2 มิถุนายน 2564 Po […]
31 มีนาคม, 2021

การซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 2 […]
31 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถกระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 2 […]
31 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๖ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 21 […]
แชร์