ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิถุนายน, 2021
การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๗ รายการ
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564 Post Views: 126
14 มิถุนายน, 2021
การซื้อฟิล์มกรองแสงขนาดความเข้ม ๘๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน ๑๘๐ เมตร
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 14 มิถุนายน 2564 Post Views: 115
10 มิถุนายน, 2021
งานจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-ท่าเรือ) จำนวน ๑ ครั้ง
วันที่ประกาศ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 138
10 มิถุนายน, 2021
การซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒๕๐ ตัน
Post Views: 131
9 มิถุนายน, 2021
ยกเลิกประกาศ การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-ท่าเรือ) จำนวน ๑ ครั้ง
วันที่ประกาศ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 118
1 มิถุนายน, 2021
การจ้างทำเสื้อสะท้อนแสงสำหรับพนักงานสังกัดฝ่ายบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ Post Views: 128
1 มิถุนายน, 2021
การซื้อถุงมือยางไนโตรสีขาว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๑,๘๐๐ กล่อง
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2564 Post Views: 186
31 พฤษภาคม, 2021
การซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐๐ มม. ๑ ดวง จำนวน ๑๒ ชุด
วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด : 31 พฤษภาคม 2564 Post Views: 138
25 พฤษภาคม, 2021
การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ ฉบับ) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม
วันที่ประกาศ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ Post Views: 127
25 พฤษภาคม, 2021
การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-ท่าเรือ) จำนวน ๑ ครั้ง
วันที่ประกาศ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ Post Views: 129
แชร์