ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มีนาคม, 2021
การซื้อวัสดุในคลัง จำนวน ๒ รายการ
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 8 มีนาคม 2564 Post Views: 156
8 มีนาคม, 2021
การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตกและกำแพงกันเสียงทางพิเศษเฉลิมมหานคร สายท่าเรือ-บางนา
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 8 มีนาคม 2564 Post Views: 158
5 มีนาคม, 2021
การซื้อ IGNITOR ๒๕๐-๔๐๐ W. จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564 Post Views: 143
5 มีนาคม, 2021
การซื้อรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำเสริมหัวเหล็ก จำนวน ๒๘๑ คู่
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564 Post Views: 191
5 มีนาคม, 2021
การซื้อตู้ใส่รองเท้า จำนวน ๒๔ ตู้
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564 Post Views: 131
5 มีนาคม, 2021
การซื้อน้ำมันเครื่องดีเซล TURBO จำนวน ๒๑๐ แกลลอน
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564 Post Views: 130
5 มีนาคม, 2021
การจ้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 5 มีนาคม 2564 Post Views: 416
3 มีนาคม, 2021
การซื้อ อุปกรณ์ซ่อมระบบ Fire Alarm สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 3 มีนาคม 2564 Post Views: 143
3 มีนาคม, 2021
การซื้อ เครื่องนับเหรัยญแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๙ เครื่อง
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 3 มีนาคม 2564 Post Views: 183
2 มีนาคม, 2021
การซื้อBALLAST – HPS. ๒๕๐ W. ขนาด ๙.๓ x ๗.๘ ซม. จำนวน ๔๐๐ ตัว
วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564 Post Views: 373
แชร์