2 ตุลาคม, 2020
กทพ. เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน โดยผู้สนใจจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์
3 กันยายน, 2020
กทพ. จัดเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเล […]
8 มีนาคม, 2019
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของ กทพ.
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินท […]
27 ธันวาคม, 2017
กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี
วันนี้ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ (มุ่งหน้าบางขุนเทียน […]
21 ธันวาคม, 2017
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์ขับขี่ความปลอดภัย ๓ มาตรการ ห่วงใยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่
๓ มาตรการขับขี่ปลอดภัย ๑. ขับช้า : ใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ช่วยลดอุบัติเหตุ ๒. เปิดไฟหน้ารถ […]
21 ธันวาคม, 2017
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์การเดินทางออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑)
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์การเดินทางออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖ […]
14 ธันวาคม, 2017
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กทพ.
วันนี้ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพ […]
28 มีนาคม, 2017
กทพ. จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๔ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดเจ้าหน้าที่จิต […]
4 กรกฎาคม, 2016
กทพ. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราว ๑ ช่องทาง ทางยกระดับของ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ด่านฯบางแก้ว) ทิศทางมุ่งหน้าบางปะอิน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น.
กทพ. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราว ๑ ช่องทาง ทางยกระดับของ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ด่านฯบางแก้ว) ทิศทา […]
27 มิถุนายน, 2016
กทพ. ทยอยเปิดให้บริการช่องทาง Easy Pass ในทางพิเศษอุดรรัถยาแล้ว
กทพ. ทยอยเปิดให้บริการช่องทาง Easy Pass ในทางพิเศษอุดรรัถยาแล้ว   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ […]
23 เมษายน, 2016
กทพ. แจ้งการปิดช่องเก็บค่าผ่านทาง ๑ ช่อง บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางปะกง ๑ และด่านฯ วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายช่องเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี
กทพ. แจ้งการปิดช่องเก็บค่าผ่านทาง ๑ ช่อง บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางปะกง ๑ และด่านฯ วงแหวนรอบนอก (บ […]
8 เมษายน, 2016
กทพ. จัดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
กทพ. จัดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ระหว่างวันท […]